01

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

Mức tài trợ: 000 US $  (Bằng chữ: Hai mươi ngàn đô la mỹ)

Quyền lợi nhà tài trợ Vàng:

 • Logo nhà tài trợ được gắn vị trí trang trọng trên phông chính của buổi Hội thảo;
 • Một bài phát biểu trong chương trình Hội thảo;
 • Logo nhà tài trợ được in trên giấy mời tham dự Hội thảo;
 • Được đăng tải 01 bài trong trang cẩm nang Bio-Energy;
 • Được quảng cáo trên trang bìa 3 hoặc 4 trong cuốn cẩm nang Bio-Energy
 • Được 01 quý quảng cáo trên sàn kết nối năng lượng nangluongvietnam.org
 • Được nhận 01 cuốn cẩm nang Bio – Energy
 • Đặc biệt: 01 gói Hỗ trợ tư vấn chính sách phát triển
02

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

Mức tài trợ: 10.000 US $  (Bằng chữ: Mười ngàn đô la mỹ)

Quyền lợi nhà tài trợ Bạc:

 • Logo nhà tài trợ được gắn trên banner của chương trình;
 • Logo nhà tài trợ được in trên giấy mời tham dự Hội thảo;
 • Được đăng tải 01 bài trong trang cẩm namg Bio-Energy;
 • Được quảng cáo trên trang bìa 3 hoặc 4 trong cuốn cẩm nang Bio-Energy
 • Được 01 quý quảng cáo trên sàn kết nối năng lượng nangluongvietnam.org
 • Được nhận 01 cuốn cẩm nang Bio - Energy
03

ĐỒNG TÀI TRỢ

Mức tài trợ: 5.000 US $  (Bằng chữ: Năm ngàn đô la mỹ)

Quyền lợi nhà tài trợ Đồng:

 • Logo nhà tài trợ được gắn trên banner của chương trình;
 • Logo nhà tài trợ được in trên giấy mời Hội thảo;
 • Được quảng cáo trên trang bìa 3 hoặc 4 trong cuốn cẩm nang Bio-Energy
 • Được 01 quý quảng cáo trên sàn kết nối năng lượng nangluongvietnam.org
 • Được nhận 01 cuốn cẩm nang Bio - Energy
04

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH: 2.000 US $ (Bằng chữ: Hai ngàn đô la mỹ)

 • Logo nhà tài trợ được gắn trên banner của chương trình;
 • Được quảng cáo trên trang bìa 3 hoặc 4 trong cuốn cẩm nang Bio-Energy
 • Được nhận 01 cuốn cẩm nang Bio – Energy
05

GHI CHÚ

Ngoài các gói tài trợ trên, BTC sẽ có các gói tài trợ đặc biệt như: tài trợ địa điểm, tiệc; quà; in ấn giấy mời, kỷ yếu….

Gửi đề xuất, ý kiến, thắc mắc của bạn qua form:
Họ và tên:*
 
Email:*
Điện thoại liên hệ:*
 
Nội dung ý kiến đóng góp*
 

Phone

Hotline

Email

Pinterest

Facebook

Youtube

GoogleMap

SlideShare

Instagram

LinkedIn

Google+

Twitter

TOP