Tuyên ngôn

Với phương châm Hỗ trợ Phát triển Bền vững vì Việt Nam Thịnh vượng, VESC từng bước xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn, quyết tâm không ngừng sáng tạo và đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng uy tín trong mọi hoạt động để phát huy tiềm năng, lợi thế phù hợp về kinh tế, chính trị, khơi dậy khả năng sáng tạo to lớn của nhân dân, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tầm nhìn

Cùng đội ngũ nhà khoa học được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm thực tiễn, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Việt Nam là người bạn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong ngành năng lượng nâng cao sức cạnh tranh thời kỳ hội nhập, là người mở đường cho các nghiên cứu và dự án năng lượng mới thân thiện với môi trường, là người phản biện thông thái cho các chính sách của ngành năng lượng.

Nghiên cứu chính sách

Xây dựng quy hoạch phát triển năng lượng theo hướng hiện đại, dân chủ, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

 • Tập hợp và phổ biến chính sách hỗ trợ và phát triển năng lượng của chính phủ, NGOs trong và ngoài nước, doanh nghiệp…
 • Đo lường hiệu quả chính sách, tập hợp ý kiến phản biện
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ và phát triển năng lượng

Phát triển công nghệ

Phát triển công nghệ cao theo xu hướng hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành năng lượng

 • Thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án kinh doanh ở quy mô cấp bộ trở lên; trong đó có nhiều dự án công tư.
 • Thực hiện Hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức Phi Chính phủ trong việc khai thác và phổ biến kiến thức và thực hành tốt trong công nghệ năng lượng chính sách và quản lý tới hội viên và các doanh nghiệp có liên quan ngành năng lượng.
 • Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành và xúc tiến hoạt động cung cấp phụ tùng thiết yếu.

Mạng lưới đối tác

Kết nối mạng lưới các nguồn lực cần thiết để phát triển doanh nghiệp năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

 • Trở thành đối tác tin cậy, một môi trường thân thiện, người bạn đồng hành tận tụy của các doanh nghiệp trong ngành năng lượng.
 • Xây dựng mạng lưới kết nối hiệu quả với các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng

Truyền thông xã hội

Xã hội hóa công tác phát triển năng lượng, tuyên truyền cho người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

 • Tổ chức hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế về các chuyên đề năng lượng
 • Tổ chức lớp học thường niên và chuyên sâu về quản trị năng lượng, kỹ thuật chuyên môn, dạy nghề, nâng cao trình độ lao động
Kiểm toán năng lượng

Giới thiệu dịch vụ

 • Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của doanh nghiệp/tổ chức;
 • Nhận dạng tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ nhu cầu sử dụng đến hệ thống cung cấp năng lượng;
 • Đề xuất và phân tích tài chính / kỹ thuật các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
 • 3 cấp độ kiểm toán năng lượng:
  • Cấp độ 1 Kiếm toán năng lượng sơ bộ
  • Cấp độ 2 Kiểm toán năng lượng chi tiết
  • Cấp độ 3 Kiểm toán năng lượng cấp đầu tư

Lợi ích của đối tác

 • Nắm rõ hiện trạng sử dụng năng lượng và xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hợp lý;
 • Có cơ sở đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và xây dựng định hướng tổng thể về năng lượng và chi phí;
 • Giảm chi phí vận hành thông qua thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng;
 • Tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tư vấn thiết kế

Giới thiệu dịch vụ

 • Thiết kế ý tưởng theo hướng bền vững năng lượng
 • Mô phòng tòa nhà trước khi xây dựng
 • Cung cấp thiết kế hiệu quả với chi phí vận hành thấp
 • Tư vấn các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
 • So sánh hiệu quả giữa các giải pháp hiệu  quả với thiết kế ban đầu

Lợi ích của đối tác

 • Được cung cấp thông tin tổng quát và chi tiết của dự án
 • Được các chuyên gia năng lượng tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng
 • Thiết kế tiêu thụ năng lượng thấp nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi
 • Được công nhận dự án thân thiện môi trường (Tòa nhà xanh)
Giáo dục đào tạo

Giới thiệu dịch vụ

 • Thiết kế ý tưởng theo hướng bền vững năng lượng
 • Mô phòng tòa nhà trước khi xây dựng
 • Cung cấp thiết kế hiệu quả với chi phí vận hành thấp
 • Tư vấn các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
 • So sánh hiệu quả giữa các giải pháp hiệu  quả với thiết kế ban đầu

Lợi ích của đối tác

 • Được cung cấp thông tin tổng quát và chi tiết của dự án
 • Được các chuyên gia năng lượng tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng
 • Thiết kế tiêu thụ năng lượng thấp nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi
 • Được công nhận dự án thân thiện môi trường (Tòa nhà xanh)
Xúc tiến tài chính

Giới thiệu dịch vụ

 • Thực hiện kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp/tổ chức
 • Cung cấp dịch vụ bảo đảm hiệu quả năng lượng
 • Lập dự án khả thi, dàn xếp tài chính và tìm nguồn vốn ưu đãi
 • Đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng
 • Triển khai dự án và chuyển giao kỹ thuật

Lợi ích của đối tác

 • Tiết giảm chi phí sản xuất
 • Nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Giảm rủi ro đầu tư
 • Nâng cao hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định về năng lượng và môi trường
Xúc tiến tài chính

Giới thiệu dịch vụ

 • Khảo sát, đánh giá tiềm năng ứng dụng các giải pháp năng lượng và môi trường cho cộng đồng
 • Đánh giá hiệu quả các dự án phát triển
 • Nghiên cứu phát triển các giải pháp năng lượng và môi trường cho cộng đồng
 • Phối hợp với các tổ chức trong nước/quốc tế triển khai giải pháp năng lượng và môi trường cho cộng đồng

Lợi ích của đối tác

 • Tiếp cận các giải pháp năng lượng và môi trường phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng tài chính
 • Chất lượng môi trường tại cộng đồng địa phương được cải thiện
 • Nhận thức của cộng đồng về môi trường và năng lượng bền vững được nâng cao
 • Cải thiện doanh thu và lợi nhuận thông qua áp dụng các giải pháp năng lượng – môi trường
Tư vấn chuyên môn

Tư vấn Đầu tư: Tư vấn đầu tư xây dựng các Dự án năng lượng (Điện, Than, Dầu khí, Các dạng năng lượng khác, Viễn thông và Công nghệ thông tin phục vụ phát triển năng lượng).

Tư vấn Quy hoạch: Tư vấn quy hoạch phát triển ngành, soạn thảo các văn bản tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ, chính sách, cơ chế thuộc ngành năng lượng.

Tư vấn Thẩm định: Thẩm định các Dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng bao gồm: Đề án quy hoạch, Báo cáo đầu tư; Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Tổng dự toán, Hồ sơ mời thầu, Đơn giá, Định mức, Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy phạm.

Tư vấn Khảo sát: Khảo sát & Thiết kế các công trình năng lượng.

Tư vấn chuyên môn

Kết nối đầu tư : Thay mặt Hiệp hội làm đầu mối quan hệ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, hỗ trợ giúp đỡ họ giải quyết các thủ tục đầu tư theo đúng trình tự và quy định của Chính phủ Việt Nam.

Phát triển công nghệ : Nghiên cứu khoa học về tối ưu vận hành hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện nhằm nâng cao hiệu suất khai thác và tiết kiệm năng lượng, nghiên cứu cải tiến thiết bị năng lượng.

Kiểm tra đánh giá : Đánh giá tác động môi trường của các công trình năng lượng. Kiểm tra chất lượng xây dựng công trình ngành năng lượng (kết cấu, nền móng, chỉ tiêu vật liệu, lắp đặt và thử nghiệm thiết bị …)

Sự kiện hội thảo : Tổ chức các Hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng.

KHOA HỌC

Cơ sở

CHUYÊN NGHIỆP

Phong cách

KẾT NỐI

Sức mạnh

SÁNG TẠO

Tôn chỉ

BỀN VỮNG

Mục tiêu

TÍN NHIỆM

Nền tảng

2010
2010

Bằng khen của Bộ Nội vụ

Thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành Năng lượng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

2010

Bằng khen của Bộ Công thương

Thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành công thương

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

2015

Cờ thi đua của Bộ Công thương

 

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua nhiều năm góp phần xây dựng và phát triển ngành Công thương

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trao tặng

2015

Huân chương Lao động Hạng Ba

Thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến 2015, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng

HIỆN TẠI

Gửi đề xuất, ý kiến, thắc mắc của bạn qua form:
Họ và tên:*
 
Email:*
Điện thoại liên hệ:*
 
Nội dung ý kiến đóng góp*
 

Phone

Hotline

Email

Pinterest

Facebook

Youtube

GoogleMap

SlideShare

Instagram

LinkedIn

Google+

Twitter

TOP